Arrangørguide

Politiet, Brann- og redningstjenesten, kommunale og nasjonale instanser har ulike retningslinjer som må følges når en planlegger arrangement

Covid19

Politiets krav og retningslinjer

Stjørdal brann- og redningstjenestes krav og retningslinjer 

Skjenkebevilling

Krav og retningslinjer om støy

Mattilsynets krav når det gjelder salg av mat

Trafikk/arbeidsvarsling

Kart

Det aller viktigste er at Brann og Redningstjenesten skal kunne planlegge utrykning på grunnlag av kartet du sender med i søknaden.
Krav og tips til utforming av kart

Markedsføring av arrangement
Det er mange kanaler å synliggjøre arrangement på både på nett og i bybildet. En av mulighetene er å henge opp banner i Stjørdal sentrum.

Tilskudd til arrangement
Stjørdal kommunes støtteordninger

Arrangørforum
Arrangørforum er et møtested for arrangører og sentrale myndigheter, som Brann, Politi og kommunale enheter. Arrangementskoordinator i Stjørdal kommune organiserer møtene og innholdet etter behov.