Bærekraftige arrangement

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftig utvikling defineres som «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene til kommende generasjoner til å dekke sine behov» (Brundtlandrapporten, 1987).

Et bærekraftig arrangement tar både vare på og hensyn til ressursene, det støtter og oppmuntrer medarbeidere og bidrar ofte til økonomisk oppsving lokalt. Samtidig er denne type arrangementer en opplæring for alle involverte, i fordelene ved bærekraftig opptreden.

Den internasjonale standarden NS-ISO 20121 legger vekt på miljø, men har også fokus på økonomi og sosialt ansvar. Den er spesielt laget for gjennomføring av arrangementer og utarbeidet for og av internasjonale eksperter på arrangementer. NS-ISO 20121 gjelder for alle organisasjoner eller personer – inkludert kunder, leverandører og arrangører – som er involvert i alle typer arrangementer, inkludert utstillinger, idrettskonkurranser, konserter osv. Den er like relevant for små konferansemøter som for idrettsarrangementer i stor skala. Ett resultat av å bruke rammeverket, vil sannsynligvis være økt kommunikasjon innenfor arrangementssektoren om dens tilnærming til økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige påvirkninger.

Det er utarbeidet ei forenklet sjekkliste  for bærekraftige arrangement som arrangører i Norge anbefales å benytte.