Covid-19

Covid-19

Folkehelsehelseinstituttet (FHI) har på sine hjemmesider lagt ut informasjon til arrangører av kultur- og idrettsarrangementer med regler for antall deltagere og avstand. Det er viktig å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Covid-19: aktuelle tiltak og støtteordninger per 27.mai 2021

Norske konsertarrangører  har laget en enkel oversikt over hvilke tiltak og støtteordninger som er aktuelle for arrangører per 27.mai 2021.
De har også utarbeidet en Smittevernveileder for konserter og arrangement.

Stjørdal kommune sine gjeldende tiltak.