Covid-19

Covid-19

Folkehelsehelseinstituttet (FHI) har på sine hjemmesider lagt ut informasjon til arrangører av kultur- og idrettsarrangementer med regler for antall deltagere og avstand. Det er viktig å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Covid-19: aktuelle tiltak og støtteordninger per 21.januar 2021

Det har kommet en rekke krisetiltak innrettet mot kultur- og frivillighetsfeltet siden i vår, og tidvis har det vært vanskelig å følge med i mylderet av retningslinjer og informasjon fra myndighetene. For å lette arbeidsmengden noe har Norske konsertarrangører laget en enkel oversikt over hvilke tiltak og støtteordninger som er aktuelle for arrangører per 21.januar 2021.
Norske konsertarrangører har også utarbeidet en Smittevernveileder for konserter og arrangement.

Stjørdal kommune sine gjeldende tiltak.