Covid-19

Covid-19

Folkehelsehelseinstituttet (FHI) har på sine hjemmesider lagt ut informasjon til arrangører av kultur- og idrettsarrangementer med regler for antall deltagere og avstand. Det er viktig å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Informasjon om arrangement, samlinger og aktiviteter

Covid-19: aktuelle tiltak og støtteordninger per 11.november 2020

Det har kommet en rekke krisetiltak innrettet mot kultur- og frivillighetsfeltet siden i vår, og tidvis har det vært vanskelig å følge med i mylderet av retningslinjer og informasjon fra myndighetene. For å lette arbeidsmengden noe har Norske konsertarrangører laget en enkel oversikt over hvilke tiltak og støtteordninger som er aktuelle for arrangører per 11.november 2020.