Covid-19

Covid-19

Folkehelsehelseinstituttet (FHI) har på sine hjemmesider lagt ut informasjon til arrangører av kultur- og idrettsarrangementer med regler for antall deltagere og avstand. Det er viktig å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Informasjon om arrangement, samlinger og aktiviteter