Kart ved store arrangement

Kart ved store arrangement

Alle arrangørsteder/grunneiere må utarbeide et kart for sitt hus/område.

Elementer som bør være med på kart er:
– nødutganger og slokkemidler for alle etasjer
– nærmeste brannkumme(r) eller annen vanntilgang
– innganger/utganger
– adkomstvei og oppstillingsplass for brannbiler

Ved større utendørsarrangement, er det flere elementer å tenke på:
– Midlertidige konstruksjoner som scener, telt og lignende må plasseres minimum 8 meter fra bygg
– Kartet må målsettes og være enkelt å forstå
– Planlegg en passasje som er 3,5 meter bred for å sikre tilgang for utrykningskjøretøy. Brannvesenet skal ha to adkomstveier til alle indre og ytre hjørner.

Kartinnsyn Stjørdal kommune