Kart

Kart

Alle arrangørsteder/grunneiere må utarbeide et kart for sitt hus/område.

Elementer som bør være med på kart er:

 • nødutganger og slokkemidler for alle etasjer
 • nærmeste brannkumme(r)
 • innganger
 • oppstillingsplass for brannbiler (minimum 50 m fra utleieobjektet/huset)

Ved større utendørsarrangement, er det flere elementer å tenke på:

 • Det er viktig at kartet er i riktig målestokk
 • Midlertidige konstruksjoner som scener, telt og lignende må plasseres minimum 8 meter fra bygg
 • Det er viktig at konstruksjoner ikke plasseres med «ryggen» mot eventuelle uteserveringer på området og at hensynet til fri ferdsel ivaretas
 • Kartet må være enkelt å forstå, det må skrives hva som er inntegnet på kartet. Dersom du har plassert inn en scene på 8×10 meter skal det merkes at det er «scene 8×10 m».
 • Kartet skal godkjennes av Stjørdal brann- og redningstjeneste. Det er også viktig at alle faste elementer, som toaletter, tribuner, benker, stolper, trær osv merkes på kartet.
 • Planlegg en passasje som er 3,5 meter bred for å sikre tilgang for utrykningskjøretøy. Brannvesen skal ha 2 adkomstveier til alle indre og ytre hjørner
 • Nødvendig slukkeutstyr skal markeres på kartet
 • Dersom biler/kjøretøy er en del av arrangementet må dette markeres tydelig på kartet som skal godkjennes av politiet
 • Ved avsperring av større områder, skal det slås opp kart med alternative fotgjengerruter utenfor området

Kartinnsyn Stjørdal kommune