Kart

Kart

Alle arrangrsteder/grunneiere m utarbeide et kart for sitt hus/omrde.

Elementer som br vre med p kart er:

 • ndutganger og slokkemidler for alle etasjer
 • nrmeste brannkumme(r)
 • innganger
 • oppstillingsplass for brannbiler (minimum 50 m fra utleieobjektet/huset)

Ved strreutendrsarrangement, er detflere elementer tenke p:

 • Det er viktig at kartet er i riktig mlestokk
 • Midlertidige konstruksjoner som scener, telt og lignende m plasseres minimum 8 meter fra bygg
 • Det er viktig at konstruksjoner ikke plasseres med «ryggen» mot eventuelle uteserveringer p omrdet og at hensynet til fri ferdsel ivaretas
 • Kartet m vre enkelt forst, det m skrives hva som er inntegnet p kartet. Dersom du har plassert inn en scene p 8×10 meter skal det merkes at det er «scene 8×10 m».
 • Kartet skal godkjennes av Stjrdal brann- og redningstjeneste. Det er ogs viktig at alle faste elementer, som toaletter, tribuner, benker, stolper, trr osv merkes p kartet.
 • Planlegg en passasje som er 3,5 meter bred for sikre tilgang for utrykningskjrety. Brannvesen skal ha 2 adkomstveier til alle indre og ytre hjrner
 • Ndvendig slukkeutstyr skal markeres p kartet
 • Dersom biler/kjrety er en del av arrangementet m dette markeres tydelig p kartet som skal godkjennes av politiet
 • Ved avsperring av strre omrder, skal det sls opp kart med alternative fotgjengerruter utenfor omrdet

Kartinnsyn Stjrdal kommune