Bruk av banner i Stjørdal sentrum

Retningslinjer for bruk av banner i Stjørdal sentrum

  1. I forbindelse med markedsføring av tidsbegrensede kultur-, idrettsarrangement og festivaler i Stjørdal kommune er det muligheter for oppheng av bannere i gatelysmaster langs enkelte gater i Stjørdal sentrum.
    Tidsperioden det kan søkes for er inntil 4 uker før arrangementet. Bannere skal tas ned umiddelbart når arrangementet er gjennomført.
  2. Format, materialer og utforming: Det må brukes flaggstoff, str 60 cm * 150 cm, med maljer i alle 4 hjørnene. Maks 3-5 ord medregnet bilder, symboler og tallkombinasjoner totalt. Utkast må vedlegges søknad om godkjenning. Saksbehandlingstid 14 dager.
  3. Vegmyndigheten i Stjørdal kommune har ansvar for ivaretakelse av trafikksikkerheten i samsvar med Veglovas §33.
  4. Godkjente gater/veger for bruk av banner er: Kjøpmannsgata, Ole Vigs gt fra Stokkanvegen til Innherredsveien, Stokmovegen fra Hotellgata til Ole Vigs gate og Sandgata fra Stokmovegen til Stokkanvegen. Se kart med nummererte stolper nedenfor.
  5. Stjørdal kommune har inngått avtale med Maskinutleie Stjørdal AS som ansvarshavende for opp- og ned rigging av bannere. Det er ikke anledning for frivillige uten videre å foreta opp- og nedrigg. Dette er av sikkerhetsmessige hensyn og kompetansekrav.
  6. Faktura for opp- og nedrigg sendes direkte til arrangør fra Maskinutleie Stjørdal AS.
  7. Søk om bruk av banner
  8. For utfyllende informasjon kontakt avdeling veg v/Ketil Fiskvik, tlf 74 83 35 00, ketil.fiskvik@stjordal.kommune.no eller arrangementskoordinator Margit Elverum, tlf 900 86 055, post@arrangementsby1.no