Brannvesenets krav og retningslinjer

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger skal arrangementet meldes til brannvesenet via portalen CIM Event senest 4 uker før arrangementet.

Kontaktinformasjon:
E-post: forebyggende@stjordal.kommune.no
Telefon: 74 83 38 50 (tastevalg 2)