Huskeliste for arrangører av offentlige fester i Værnesregionen

Politiet har laget en huskeliste til arrangører av offentlige fester i Værnesregionen. Vi fokuserer på ansvaret det medfører å arrangere en fest hvor det nytes alkohol og hvor til dels unge ungdommer er til stede. Politiet ønsker at en offentlig fest skal være en trygg arena og da må noen formaliteter være på plass.

Før festen

 • Søknad om å avholde fest, leveres lensmannen senest 14 dager før dato for festen.
 • Søknaden skal inneholde navn på en kontaktperson for arrangøren. Antall vakter er normalt sett minst 10 % av antall festdeltakere. Navn på vaktene skrives på Søknad om avholdelse av arrangement på offentlig sted. Vaktene blir vandelsvurdert. og godkjennes av politiet. Vaktene skal primært være fra foreldregenerasjonen, og vakter under 25 år blir normalt sett ikke godkjent av politiet. Spørsmål omkring søknaden rettes til politiet. Manglende søknad eller godkjenning, kan føre til at festen avlyses.

  Etter festen

  • I tillegg til ordinær rydding og låsing, skal arrangøren gå en streifrunde rundt lokalene for å sjekke at alle gjester har forlatt området. Dette er spesielt viktig når det er kaldt utendørs.

  Politiet ønsker tilbakemelding om hendelser på festen, etter at festen er avsluttet.

  Under festen

  • Vaktene skal være synlig og skal ha på seg refleksvest eller annen uniformering
  • Vaktene skal være edru
  • Arrangøren har ansvar for organisering av vaktene
  • Hvis arrangøren har bemannet garderobe, er det arrangøren som har ansvaret for alle verdisaker, klær osv. Vi anbefaler er godt system for merking
  • Vaktene har ansvar både i – og utenfor festlokalet. På vinterstid har vaktene ansvar for å gå streifrunder rundt lokalet. Vi har hatt tilfeller hvor festdeltakere er funnet forfrosne utendørs
  • Dersom arrangøren har skjenkebevilling, er det absolutt forbud mot medbragt alkohol. Vaktene har anledning til å sjekke vesker, bager, jakker mv. for å hindre at medbragt alkohol blir tatt med inn i lokalet
  • Overstadig berusede gjester bortvises / avvises å sørg for at foreldre eller foresatte blir varslet slik at gjesten kommer seg hjem
  • Politiet kan bortvise berusede ungdommer under 18 år å foreldre varsles automatisk
  • Når det er tvil om en gjest er syk eller ruset /beruset, drøftes dette med legevakt
  • Hvis vaktene kommer over straffbare forhold, skal politiet varsles (mistanke rus, skadeverk, vold osv.)
  • Kontakt politiet hvis dere har behov for det – i ordinære tilfeller ringer dere 02800  eller nødtelefon 112 ved hastesaker