Skjenkebevilling

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med arrangement, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup og lignende.

Du kan søke om ambulerende skjenkebevilling eller skjenkebevilling for enkeltanledning:
Ambulerende skjenkebevilling er for mindre lukkede arrangementer, f.eks private jubileum. Det er kun de som er invitert på forhånd som kan delta på arrangementet.
Skjenkebevilling for enkeltanledning er for åpne arrangementer, f.eks festivaler, konserter og forestillinger. Normalt gis ikke slik bevilling for lengre tidsrom enn 7 dager.

Det kan innvilges følgende skjenketider for hvert enkelt arrangement, ut fra en helhetsvurdering:

Hverdager og lørdag:
– Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 og til 4,7 volumprosent alkohol) mellom kl. 08.00 og kl. 02.00
– Alkoholholdig drikk gruppe 2 ( over 4,7 og under 22 volumprosent alkohol) mellom kl. 08.00 og kl. 02.00
– Alkoholholdig drikk gruppe 3 (fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol) mellom kl. 13.00 og kl. 02.00

Søndag, offentlig høytidsdag, helligdag og 1. juledag:
– Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra klokken 08.00 til klokken 01.00
– Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra klokken 13.00 – 24.00.

Under større kultur- og næringslivsarrangement kan det innvilges skjenkebevilling med skjenketid til klokken 03.00 for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 for skjenking både innendørs og i avgrenset uteservering. I den skjønnsmessige vurderingen legges det vekt på arrangementets formål og omfang.

Kriterier/vilkår
All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. For enkelte lokaler og offentlige steder kreves det bevilling om alkohol skal drikkes eller serveres også uten vederlag. Ansvarlig skjenkestyrer/stedfortreder må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Normal behandlingstid for bevilling for enkeltanledning/ambulerende er 2 uker om det ikke kommer anmerkninger fra andre offentlige etater som må rettes. I perioder av året kan behandlingstiden være lengre. Søk derfor i god tid  før arrangementet skal avholdes. Søknader mottatt innen tidsfristen blir behandlet fortløpende