Skjenkebevilling

Ønsker du å skjenke alkoholholdig drikk mot vederlag i en eller annen form, må du alltid søke kommunen om skjenkebevilling. Bevilling kreves normalt ikke dersom du som privatperson arrangerer bryllup eller lignende sluttet lag, og alkohol gis bort uten vederlag.

Skjenkebevilling for enkeltanledning er for åpne arrangementer, f.eks festivaler, konserter, forestillinger, fester og russearrangement. Normalt gis ikke slik bevilling for lengre tidsrom enn 7 dager.

Det kan innvilges følgende skjenketider for hvert enkelt arrangement, ut fra en helhetsvurdering:

Hverdager og lørdag:
– Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 og til 4,7 volumprosent alkohol) mellom kl. 08.00 og kl. 02.00
– Alkoholholdig drikk gruppe 2 ( over 4,7 og under 22 volumprosent alkohol) mellom kl. 08.00 og kl. 02.00
– Alkoholholdig drikk gruppe 3 (fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol) mellom kl. 13.00 og kl. 02.00

Søndag, offentlig høytidsdag og helligdager:
– Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra klokken 08.00 til klokken 01.00
– Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra klokken 13.00 – 24.00.

Under større kultur- og næringslivsarrangement kan det innvilges skjenkebevilling med skjenketid til klokken 03.00 for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 for skjenking både innendørs og i avgrenset uteservering. I den skjønnsmessige vurderingen legges det vekt på arrangementets formål og omfang.

Kriterier/vilkår
All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. For enkelte lokaler og offentlige steder kreves det bevilling om alkohol skal drikkes eller serveres også uten vederlag. Ansvarlig skjenkestyrer/stedfortreder må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Normal behandlingstid for bevilling for enkeltanledning/ambulerende er 2 uker om det ikke kommer anmerkninger fra andre offentlige etater som må rettes. I perioder av året kan behandlingstiden være lengre. Søk derfor i god tid  før arrangementet skal avholdes. Søknader mottatt innen tidsfristen blir behandlet fortløpende.

k

Veileder Ansvarlig vertskap
Veilederen er utarbeidet for faste bevillinger, men Kapittel 3 er spesielt relevant  for arrangører av enkeltanledninger.
For enkeltanledninger stilles det IKKE krav til kunnskapsprøve.