Stjørdal brann- og redningstjenestes krav og retningslinjer

Stjørdal brann- og redningstjenestes krav og retningslinjer

Alle arrangement skal meldes til Stjørdal brann- og redningstjeneste.
Du kan sende melding til brann via din søknad om arrangement.
Du kan først sende melding når du har lastet opp karttegning og skrevet risikovurdering.
De beregner 2 ukers behandlingstid avhengig av arrangementets størrelse og årstid.

Brannvesenets forskrifter

Retningslinjer ved store arrangement

Les mer om adkomstveier og kart som skal godkjennes av brannvesen her

Risikovurdering

Kontaktinformasjon:
E-post: forebyggende@stjordal.kommune.no
Telefon: 74 83 38 50
Mobil: 920 23 018