Risikovurdering

I forkant av arrangementet vil både Politiet og Stjørdal brann- og redningstjeneste i mange tilfeller kreve at du gjennomfører en risikovurdering. Her skal du spørre deg selv: Hva kan gå galt?  Og hva gjør dere ? Hvilke tiltak har du tenkt igjennom?
En risikovurdering skal inneholde de hendelser man vurderer utøver en risiko, og aktuelle tiltak for å minske disse risikoene. De tiltakene som fremkommer her deles vanligvis opp i forebyggende tiltak og strakstiltak.

Veiledere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en ”Veileder for sikkerhet ved store arrangementer”. Veilederen inneholder mange nyttige tips som vi anbefaler å bruke i arbeidet med større arrangement.

Norske konsertarrangører har utarbeidet en Arrangørguide/Arrangørwiki med en samling av artikler, dokumenter, maler, lenker og annen informasjon som er nyttig.  Her finnes informasjon om sikkerhet, tilgjenglighet, søknadsguide, produksjon med mer.