Skjenkebevilling

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med arrangement, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup og lignende.

Du kan søke om ambulerende skjenkebevilling eller skjenkebevilling for enkeltanledning:
Ambulerende skjenkebevilling er for mindre lukkede arrangementer, f.eks private jubileum. Det er kun de som er invitert på forhånd som kan delta på arrangementet.
Skjenkebevilling for enkeltanledning er for åpne arrangementer, f.eks festivaler, konserter og forestillinger. Normalt gis ikke slik bevilling for lengre tidsrom enn 7 dager.

Det kan innvilges følgende skjenketider for hvert enkelt arrangement, ut fra en helhetsvurdering

Alkoholholdig drikk gruppe 1 (med over 2,5 og høyest 4,7 volumprosent alkohol) mellom kl. 08.00 og kl. 03.00
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (med over 4,7 og under 22 volumprosent alkohol) mellom kl. 08.00 og kl. 03.00
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol) mellom kl. 13.00 og kl. 02.00

Kriterier/vilkår
All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 18 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Frist for å søke bevilling er 2 uker før arrangementet skal avholdes. Vi kan ikke garantere at søknader sendt inn senere enn dette vil bli behandlet. Søknader mottatt innenfor tidsfristen vil bli behandlet fortløpende.

Søknadsskjema enkeltanledning og ambulerende skjenkebevilling

Alkoholloven

Retningslinjer for behandling av skjenke- og salgsbevillingssaker i Stjørdal kommune