Krav og retningslinjer om støy

Krav og retningslinjer om støy

Ved store utendørsarrangement, må det gjøres en vurdering av hvordan støy fra arrangementet påvirker nabolaget.

Denne veilederen fra Helsedirektoratet tar for seg støy ved både innen- og utendørs arrangement.

Arbeidstilsynets veileder til Arbeidsmiljøloven – «Følg arbeidsmiljøloven og behold hørselen».