Trafikk- og arbeidsvarsling

Trafikk- og arbeidsvarsling

Dersom arrangementet påvirker kjøremønster for kjørende, gående eller syklende må det sendes inn arbeidsvarslingsplan. For å utarbeide en arbeidsvarslingsplan, må kurs i arbeidsvarsling (kurs 2 for ansvarshavende) være gjennomført. Formålet med en arbeidsvarslingsplan er å sikre arbeidere og trafikanter ved å avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe. Det skal gjennom arbeidsvarslingsplan sikres god og bekvem fremkommelighet for gående, syklende, barnevogner, rullestoler og andre i denne gruppen.

Ta kontakt med Sentralbordet i Stjørdal kommune, tlf 74 83 35 00 eller send en henvendelse til postmottak@stjordal.kommune.no for mer informasjon om arbeidsvarsling.